Telia Homerun SMTP - Guide till att skicka mail

Lyckas du inte skicka e-mail när du är uppkopplad via Telia Homerun? För att du ska kunna skicka utgående mail med exempelvis Outlook så måste du ändra ditt mailprograms inställning för SMTP.

Gå in på kontoinställningarna för din e-postadress i epost-klienten och ändra inställningen för SMTP till mail.homerun.telia.com

Tänk på att byta tillbaka till din vanliga inställning när du ska skicka mail på en annan uppkoppling.