Thai Airways köper IP-telefoni från Sting Networks partner Carl Lamm

Carl Lamm är en av Sting Networks större partners, och använder Sting Networks plattform för att sälja telefonilösningar till företag i Sverige. Tidigare i veckan skickade Carl Lamm ut ett pressmeddelande där man meddelade att Thai Airways kommer att köpa ip-telefoni för alla sina avdelningar i Sverige från Carl Lamm. Avtalet är på fyra år.

Förutom att det är ett avtal av viss storlek, så förklarar även pressmeddelandet på ett bra sätt fördelarna med den form av ip-telefoni som Sting Networks plattform erbjuder.


Pressmeddelande: Thai Airways sparar pengar på IP-telefoni från Carl Lamm

Thai Airways i Sverige har slutit avtal med Carl Lamm om IP-telefoni, där Carl Lamm levererar både hårdvara och trafik samt växelfunktioner. Avtalstiden är fyra år. Carl Lamm ser en stor potential för IP-telefoni bland etablerade företag och beräknar att antalet kunder inom IP-telefoni kommer att öka de närmaste åren.

När Thai Airways sökte en ny telefonlösning var det främsta kravet flexibilitet. Företaget har behov av att kunna göra snabba förändringar i trafikflödet vid tidpunkter då samtalsbelastningen är hög. Vidare eftersökte man en lösning som håller på sikt även utifrån de krav som kan ställas på kommunikationen och på Thai Airways i framtiden. Tidigare hade företaget en traditionell växellösning. Nackdelarna med den var att den var att uppgraderingar var kostsamma och att den upplevdes som stel och oflexibel.

Nu föll valet på en IP-telefonilösning från Carl Lamm. Eftersom växeln är virtuell så kan trafikflödena ändras snabbt. Dessutom är det enkelt att övervaka trafikflödena, att se vilka som är inloggade och vart flödena tar vägen. Tidigare hyrde företagets olika avdelningar in sig på olika växlar men nu har man kunna samla hela företaget på samma växel. Det faktum att Carl Lamm levererar både server och trafik upplever Thai Airways som en fördel. Dels för att få bra priser men även för att det är lättare att ställa krav när samma leverantör tillhandahåller både växel och samtalstrafik.

- Vi har ökat vår tillgänglighet markant i och med den nya lösningen. Vi kan svara i telefonen på flera olika sätt eftersom det är lättare att ställa om till mobilen eller svara via datorn. Dessutom är det en mycket prisvärd lösning och vi fick väldigt bra valuta för den här investeringen, säger Jonas Broström, försäljningschef på Thai Airways.

- När rätt förutsättningar i IT-infrastrukturen finns har IP-telefoni den tekniska kvalitet som krävs för att även etablerade företag ska våga byta ut sin traditionella telefoni. Dessutom innebär IP-telefoni stora besparingspotentialer vilket väger tungt i rådande konjunkturläge. Vi ser en klart ökad potential att leverera IP-telefoni till våra kunder, säger Måns Sjöstedt, VD på Carl Lamm AB.