Post och Telestyrelsen föreslår under april fortsatta regler som innebär att mobiloperatörer ska ta emot samtalstrafik från andra operatörer och hålla kostnadsorienterade priser. Förslaget går nu ut på samråd med marknadens aktörer som har en månad på sig att inkomma med synpunkter.

Samtrafik mellan nät är en grundläggande förutsättning för att konsumenter, företag och organisationer ska kunna nå varandra. PTS vill förhindra att operatörerna överprissätter tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera. En bättre konkurrens mellan operatörerna på marknaden förväntas leda till större valmöjligheter och låga priser för mobiltelefoni för konsumenterna.

Liknande regler har funnits för de största mobiloperatörerna sedan 2004, men nu föreslår PTS att fler operatörer ska omfattas av reglerna. De operatörer som PTS föreslår ska fortsätta ha skyldigheter på marknaden är Hi3G, Tele 2, Telenor och Telia Sonera. Nya operatörer har tillkommit som tidigare inte haft skyldigheter: AINMT (Icenet), Lycamobile, Spring Mobil, TDC och Ventelo.

PTS kommer inom ramen för arbetet med nya skyldighetsbeslut att ha en aktiv dialog med marknadsaktörerna. Detta första samråd pågår till och med den 17 maj. Under samrådet kommer en hearing att äga rum den 26 april.

Slutligt beslut för marknaden samtalsterminering i mobilnät väntas PTS fatta tidigast i slutet av 2010. Innan slutligt beslut fattas krävs, förutom samråd med operatörerna, ett samråd med EU-kommissionen och andra regleringsmyndigheter inom EU.

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS genomför nu andra generationens marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. I denna andra omgång analyseras sju delmarknader.

Mobil samtalsterminering - Vad är problemet?

Varje operatör har monopol på samtalsterminering till sina egna slutkunder. De kontrollerar alltså tillträdet till sina slutkunder. En konkurrerande operatör kan därmed inte välja att skicka ett samtal till någon annan operatörs nät än där den uppringde slutkunden finns. Den här monopolsituationen skapar incitament för operatörerna att ta ut ett så högt pris som möjligt av varandra när de terminerar samtal i det egna nätet. Konkurrenterna - och i slutänden konkurrenternas slutkunder - drabbas genom högre priser.

Ytterligare ett problem är att prisskillnaden mellan att terminera i fasta och i mobila nät är stor. I dag är det ungefär tio gånger dyrare att terminera i mobila nät. Detta gynnar de stora mobiloperatörerna medan det missgynnar små mobiloperatörer och fastnätsoperatörer.