Hitta en bra IP växel till ert företag. Dagens moderna ip-växlar erbjuder funktioner långt utöver vad traditionella klarade av. Samtidigt är de också enklare att hantera, vilket gör att de anställda själva kan kontrollera hur de är anträffbara. Kontakten med både kunder och kollegor blir helt enkelt mycket smidigare.

En modern ip växel kan dessutom kombinera fast och mobil telefoni. När du sitter på kontoret kan du ta samtalet i en fast ip-telefon med komforten av en ergonomisk telefonlur. När du är på språng kan du ringa och ta samtalen på mobilen. Genom att ställa in hur du vill vara anträffbar så kan exempelvis samtal som kommer när du sitter i möte eller har gått hem för dagen kopplas till en telefonist.

En av de ledande leverantörerna i Sverige inom ip-telefonväxlar är Sting Telecom. Företaget har flera gånger blivit uppmärksammat för sin kombination av fast och mobil ip växel.