Telia har gjort en undersökning som kartlägger hur vi använder IT för att kommunicera. Det visar sig att en ny ”överklass” har vuxit fram i Sverige. En knapp femtedel av den vuxna befolkningen utgörs av en IT societet, som genom modern kommunikationsteknik fått sina sociala tillgångar att växa mycket snabbare än för övriga medborgare.

IT societeten domineras av unga personer och kvinnor. Var tredje (36 procent) är 25 år eller yngre och 60 procent är kvinnor. Samtliga medlemmar inom IT societeten förenas av att de säger att de inte klarar privatlivet utan ständig tillgång till uppkoppling, dator och mobiltelefon. Den nya tekniken och tiden som läggs på den, blir en investering i att vårda relationer och bygga sin sociala identitet. Den övriga befolkningen gör delar av detta, men har släpat efter vilket gett upphov till en kommunikationsklyfta bland medborgarna. Enligt Telia Trendspaning 2009 kommer dock detta gap att krympa i år.

– IT societeten har på kort tid sprungit ifrån den övriga befolkningen i sitt sätt att nätverka och vårda sina relationer till andra människor. Denna grupp ser tekniken som en naturlig förlängning av sig själva, vilket deras höga användning av mobil uppkoppling återspeglar, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på Telia.

Varannan (47 procent) inom IT societeten läser bloggar regelbundet jämfört med 29 procent för befolkningen i övrigt. Det är även den grupp som surfar mobilt mest regelbundet. Var sjätte (17 procent) gör det dagligen, jämfört med elva procent för genomsnittet.

Tillhör man IT societeten är det också dubbelt så vanligt att man använder mobiltelefon eller dator i sängen. Var tredje (30 procent) använder sin dator och 61 procent sin mobiltelefon i sängen. Genomsnittet för samtliga svenskar är 15, respektive 33 procent.

– Det sympatiska med den elit som vi identifierat är att den inte är statisk utan växande och förväntas inkludera alltfler svenskar under 2009. Även om IT societeten idag ligger långt före resten av befolkningen, betyder det inte att resten av befolkningen tillhör någon slags underklass. Det är snarare en fråga om en bred IT-medelklass som blir alltmer socialt rik säger, Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

Ser man till ökningen i mobilitet är utvecklingen ganska jämn, då 24 procent av IT societeten och 17 procent av samtliga svenskar kommer att surfa mer mobilt i år. Idag mobilsurfar hela 60 procent inom IT societeten och 50 procent totalt med mobiltelefon eller dator.

Den grupp som idag ligger längst från IT societeten i beteende, är den som dels använder tekniken för att söka information och inte anser sig vara beroende av ständig tillgång till uppkoppling, dator och mobil. Denna grupp som i huvudsak består av män och personer över 40 år tar nu stora kliv mot IT societeten. Deras användande av mobilt bredband ökar under 2009. Var tredje (36 procent) surfar mobilt redan idag. Var tionde i gruppen (tio procent) säger att de kommer att öka sitt mobila surfande. Nästan var femte (18 procent) kommer också att använda mobilen mer, och de är nyfikna på tjänster vid sidan av sms och samtal.

En intressant och smått motsägelsefull konsekvens av att svenskarna under 2009 blir ännu mer mobila, är att behovet av snabb fast bredbandsuppkoppling ökar. Dels underlättar snabbt bredband i hemmet säkerhetskopiering av det växande antalet mobila enheter, dels går surfning via det trådlösa hemmanätverk fortfarande snabbare än med det mobila nätet. Vårt förändrade sätt att konsumera media är en annan faktor som talar för det fasta bredbandet. Mindre än en fjärdedel av de tillfrågade ser idag TV och film på utsatt tid och konsumerar istället TV-innehåll via on-demand-tjänster, bredbandet eller streamad webb-tv.

Telia Trend, IT-fenomen genom åren:

2007 IT-mormor
Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som modern kommunikationsteknik innebar. Helt plötsligt chattade mormor med barnbarnen.

2008 IT-pubertet
”You”-revolutionen handlade till en början främst om underhållningsinriktat innehåll som modebloggar, egeninspelade you tube-klipp och att slå med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-pubertet.

2009 IT Societet

En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under 2009 och framåt.