Om drygt ett år släcker Telia ner telefonväxelsystemet ISDN Duo. Detta innebär att minst 14 000 företag måste byta ut sitt nuvarande system till IP-baserade lösningar, vilket innebär att telefonväxeln helt styrs via internet.  Få företagare känner till detta och för den som byter redan i dag finns det pengar att tjäna. De nya systemen som finns på marknaden för telefoni är mer prisvärda och har förbättrade funktioner.

Systembytet, som främst berör företag med upp till 30 anställda, innebär att den traditionella ISDN-linan som går via vanlig telefon släcks ner och att all telefonväxeltrafik istället finns samlat på internet. Det är få företagare som vet om att de aktivt måste byta före årsskiftet 2010/2011.


− Osäkerheten är stor och det talas alldeles för lite om systembytet. För att få en optimal lösning för sitt företag är det viktigt att vara ute i god tid så man inte gör en paniklösning precis före nedsläckningen. Eftersom det handlar om 14 000 företag som måste se över sina system så kommer det bli svårt för alla operatörer att hinna med konverteringen om de flesta väntar in i det sista. Det kan i värsta fall leda till att en del företag inte hinner få något nytt system installerat med en tyst telefon till följd, säger Henric Lööv, vd Dialect Systems.

De nya modernare alternativen innebär stora fördelar. Det blir mer kostnadseffektivt, man får tillgång till fler tjänster och telefonlinor, tillgängligheten ökar och personal kan frigöras.

− Moderna lösningar kommer ju för att det ska bli bättre och det gäller även den här förändringen. Det kan jämföras med hur vi tidigare hade modemuppkopplingar i stället bredband för att få access till internet. På samma sätt kan de moderna telefonväxelsystemen både hantera obegränsat med ingående telefonsamtal och vara platsoberoende. Allt för att anpassa oss till flexiblare arbetsplatser. Ett företag på cirka 30 anställda skulle kunna halvera sina telefonkostnader om de bytte redan i dag, säger Henric Lööv.

Två olika lösningar
Två av de helhetslösningar som finns på marknaden är Dialect Sip och Dialect Unified, där Dialect Sip är det bästa alternativet. Förutom normala telefonväxelfunktioner som flera telefonlinjer, vidarekoppling och röstbrevlåda finns många ytterligare tjänster. Till exempel blir alla interna samtal kostnadsfria och företaget kan ha ett telefonnummer med vanligt riktnummer, oavsett om de ringer från mobil, fast telefoni eller utlandet. Dessutom kan man synkronisera växeln med outlook för mötesbokningar. Båda alternativen styrs via internet och är IP-baserade tjänster, vilket innebär att växeln inte är knuten till en adress och abonnemang på samma sätt som tidigare. Man behöver därmed inte investera i dyr hårdvara.