IP-telefoni-företaget Cellip och Telenor har tecknat ett avtal som ger Cellip tillgång till Telenor Sveriges landsomfattande mobiltelefoninät. Avtalet innebär att Cellip lägger till nya tjänster inom traditionell mobiltelefoni och integration mellan IP-telefoni och mobiltelefoni till sin produktportfölj.

- Att inleda ett samarbete med Telenor Sverige som är Nordens främsta inom mobilkommunikation är en väldigt viktigt del för att erbjuda företagsmarknaden de nya kombinationstjänster som börjar efterfrågas, säger Esko Airas, VD på Cellip. Vi delar samma tankar om långsiktighet. I och med samarbetet, som innebär att Cellip i rollen som Service Provider använder Telenor Sveriges mobila nät, kan Cellip erbjuda sina kunder nya tjänster inom traditionell mobiltelefoni samt framför allt integration mellan IP-telefoni och mobiltelefoni. 

- Med sina framgångar bland framför allt små och medelstora företag är Cellip en partner vi gärna samarbetar med och avtalet med dem är ett bevis för att vårt wholesale-erbjudande är attraktivt, säger Mats Lundquist, Affärsområdeschef Företag, Telenor Sverige.