Hur HolidayPhone Lite fungerar - Kontantkort

En enkel förklaring av hur HolidayPhone Lite fungerar. Det vanliga kontantkortet från HolidayPhone köper du i Sverige och sedan kan du ringa billigt utomlands. Med HolidayPhone Lite, uttalas som engelskans light, köper du inget kontantkort i Sverige, utan du köper i stället ett lokalt kontantkort när du kommit fram till det land du ska till. Du måste dock fortfarande vidarekoppla din mobil innan du lämnar Sverige. Alternativ för att ringa billigt utomlands.

HolidayPhone Lite - Hur fungerar