Marknaden för utlandssamtal 

Post och Telestyrelsen har undersökt den svenska telekommarknaden och man har kommit fram med intressant information om marknaden för utlandssamtal i Sverige.

Nära hälften (49%) av de hushåll som har fast telefoni i hushållet ringer som vanligt vid utlandssamtal. Andelen sjönk gradvis under perioden 2006-2009, men ökade 2 procentenheter i årets undersökning jämfört med 2009. 10% anger att de använder sig av en annan typ av lösning och ringer från dator till dator (till exempel med Skype). Detta tillvägagångssätt visar på en ökning med 2 procentenheter jämfört med förra årets undersökning. Fler har svarat på denna fråga i 2010 års undersökning jämfört med 2009, vilket har inneburit att andelen ej svarande minskade med 4 procentenheter.

36% av de svarande anger att hushållet aldrig ringer utlandssamtal, en andel som har ökad jämfört med 2009. Att denna andel är relativt hög kan bero på att det idag finns många andra sätt att kommunicera med personer som finns utanför Sveriges gräns, till exempel chatt, IM, bloggande och Facebook.

Förbetalda telefonkort används fortsatt av en liten andel konsumenter vid utlandssamtal (4%). Vanligast är det bland personer som är kunder hos ComHem (8%) och Tele2 (8%). Kunder hos ComHem uppger även i högre utsträckning jämfört med övriga att de använder en annan typ av lösning (13%).

Vi på Kontantkort Startpaket vill även kommentera det faktum att många av ComHems kunder ringer med en annan lösning. Har man bredband ComHem så får man telefoni på köpet. Men till skillnad från det fasta nätet så kan man inte byta förval och ringa med valfri operatör. Detta i kombination med att ComHem har höga priser, speciellt på utlandssamtal, gör att de som ringer mycket ofta väljer en alternativ lösning. Speciellt invandrare som ringer mycket utomlands har ofta koll på priserna och vet att det går att ringa långt mycket billigare. Det är bland annat därför som teleoperatören Devicom har lanserat Devicom Connect och speciellt lyfter fram ComHem-kunder som en målgrupp.

Marknaden för utlandssamtal