Sociala nätverk i siffror 

Hur ser marknaden för sociala nätverk ut idag? I denna infographic presenteras hur marknaden ser ut, samt vilka vinnarna och förlorarna är.