Ordlista för samtrafik i telefonnätet

Samtrafik innebär att operatörerna kopplar samman sina nät vilket möjliggör kommunikation och tillgång till tjänster som erbjuds i näten. Ett samtal mellan två slutanvändare består av originering, terminering och i förekommande fall också transitering.

Samtalsoriginering

Samtalsoriginering är en tjänst som medför att en slutanvändare med telefoniabonnemang kan ringa till andra slutanvändare.

Samtalsterminering

Samtalsterminering är en tjänst som medför att en slutanvändare kan ta emot ett samtal som en annan slutanvändare har ringt.

Samtalstransitering

Samtalstransitering innebär att Telia Sonera förmedlar samtal i sitt nät mellan två andra operatörers nät. Samtalstransitering förekommer främst när två operatörer inte har en direkt sammankoppling av sina nät.

Tillträde

Tillträde innebär att en slutanvändare (via abonnemang hos en operatör) har tillgång till ett telefonnät och kan ta del av bland annat telefonitjänster.


Operatörer i fasta nätet som
regleras av PTS i fasta nätet

AllTele
Banverket
Colt
Com Hem
Dataphone
Direct2Internet
First New Media
Gotanet
Hi3G
Intelecom
IP-Only
Orange
Quicknet
Rix Telecom
Spring
Sting
Streamtel
TDC
Tele2
Teledigit
Telenor
Telia Sonera
Unicorn
Ventelo
Verizon