Tele2 gjorde tidigare i år en undersökning bland 450 småföretag och resultatet som presenterades i april visade att många företag idag saknar moderna telefonilösningar med växelfunktionalitet. Undersökningen visade att två av tre småföretag har en kombination av fasta och mobila abonnemang, medan bara 15 procent har någon typ av växellösning.

Undersökningen visar också att hela 40 procent av småföretagen planerar att förändra sin telefonilösning. Bland de som har bestämt sig för vad de vill ha är det två av tre som ser framför sig en nätbaserad växellösning, en växellösning som man köper som tjänst.

Undersökningen genomfördes av Tele2 i mars 2009 bland 450 småföretag med upp till 50 anställda.

Missa inte vår tidigare nyhet om marknaden för IP-telefoni och bredbandsbaserad telekommunikation, där nätbaserade telefonlösningar är en stor del.