Devicom har sedan 2007 arbetat med att utveckla och ta fram en ny produkt, MyCosmik. Produkten riktar sig till en global marknad och främst affärsfolk som reser internationellt. MyCosmik är en mobil antiroaminglösning som dels som tjänst och dels som s.k. applikation minskar kostnaderna för såväl inkommande som utgående mobila samtal genom en mjukvara som är installerad i mobilen. MyCosmik tillåter användare att använda mobiltelefonen som vanligt men med en 50 procentig kostnadsbesparing i jämförelse med normala mobiltelefonitariffer när samtal ring eller tas emot utanför hemmaoperatörens nät. MyCosmik kan sänka mobiltarifferna med upp till 90 procent, jämfört med den taxa mobiloperatörerna idag debiterar sina kunder. MyCosmik kan även sänka kostnader för att från PC surfa på internet i öppna wlan nätverk som t ex. The Cloud.

Som antytts ovan är MyCosmik är en kombination av telecom-teknik och mjukvara. Mjukvaran kan laddas ner till mobilen via sms, mms eller direkt från internet i mobilen via så kallade Appstores. Mjukvaran finns för Blackberry, Java, Android och kommer inom kort att vara tillgänglig för iPhone.

Målen som uppnåtts med MyCosmik så här långt är att roamingkostnaderna kan reduceras med ända upp till 90 procent jämfört med normal roamingtaxa i de flesta länder.

Fördelarna med MyCosmik:

  • Användare kan nås på sitt normala mobilnummer vid utlandsresor men till betydligt lägre kostnad för inkommande samtal;
  • Användare erbjuds att på ett enkelt sätt men till betydligt lägre priser ringa internationella samtal på hemmaplan eller utomlands;
  • Användare kan använda tjänsten jämsides med sin befintliga mobiloperatörslösning och utan att byta abonnemang;
  • Samtal genomförda med MyCosmik nyttjar befintliga GSM-nät (inte mobile VoIP nät) vilket gör att samtalskvaliteten är perfekt.
Vid sidan om MyCosmiks antiroamingtjänst, för att undvika roaming när man ringer eller blir uppringd, finns även en service med tillgång till Internet. Detta via trådlösa höghastighetsnät (WIFI) på mer än 50 000 s.k. "hot spots" i över 60 länder för både mobiltelefoner och datorer.