PTS har presenterat sin årliga undersökning med statistik över den svenska telemarknaden. Nedan är intressant statistik från rapporten vad gäller mobiltelefoni.
  • 97% av befolkningen har mobiltelefon, varav de flesta använder den för privat bruk (95%).
  • Nästan hälften av svenskarna kan tänka sig att avstå den fasta telefonen i hemmet och enbart använda mobiltelefonen. Andelen som redan gjort detta har ökat med 4 procentenheter, från 9% till 13% jämfört med förra året. Det är vanligare bland yngre personer att endast använda mobiltelefonen.
  • Största operatören på den privata mobilmarknaden i Sverige är TeliaSonera med en marknadsandel på 42% följt av Tele2/Comviq (25%) och Telenor (15%). Förändringarna jämfört med förra året är små.
  • Överlag är andelen som är sammantaget nöjd med sin mobiloperatör 73%, vilket är oförändrat jämfört med 2008. Högst andel nöjda kunder bland de större operatörerna har TeliaSonera med 78%.
  • Andelen som bytt mobiloperatör det senaste halvåret är 6%, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med föregående år.
  • Huvudsakligt skäl till de som bytt operatör är, precis som på den fasta telefonisidan, på grund av få lägre kostnader. Även bland de som inte bytt visar på liknande mönster som på den fasta telefonisidan, det vill säga individen är helt enkelt nöjd med den operatör de har.
  • Beteendet bland de som redan använder SMS fortsätter att öka. Var tionde person uppger i år att de skickar i genomsnitt fler än 10 SMS per dag. Var tredje i åldersgruppen 16-20 år skickar i snitt fler än 20 SMS per dag.
  • Kännedomen kring debiteringsintervallet för mobilsamtal har ökat jämfört med tidigare år. Nästan 4 av 10 (37%) uppger i år att de känner till vilket debiteringsintervall de har.
  • Var tredje (30%) som rest utomlands inom EU de senaste 12 månaderna uppger att de fått prisinformation via SMS från operatören.
På Kontantkort Startpaket är vi något förvånade över att Tre är en så pass liten operatör. PTS bryr sig inte ens om att nämna dem i sammanfattningen.