Collect Call är en telefontjänst som fungerar från samtliga svenska operatörers kontantkortskunder. Med Collect Call går det att ringa trots att kontantkortet har slut på pengar. Tjänsten låter istället mottagaren stå för samtalets kostnad, såvida mottagaren accepterar samtalet.

För den som inte vill ringa och be mottagaren att stå för samtalets kostnad, finns en funktion som låter uppringaren själv betala för samtalet vid ett senare tillfälle via en faktura. För att denna funktion ska fungera måste kontantkortskunden ha registrerat sin adressinformation hos operatören.

Simon Krantz på Collect Call sägert "Vi har sett ett intresse hos mobilanvändare i flera målgrupper för en tjänst som den här, främst ungdomar. Vi hoppas på att kunna stå till hjälp vid de tillfällen då dessa mobilanvändare behöver komma i kontakt med någon, men saldot inte tillåter det."

Den som tar emot ett Collect Call får höra ett förinspelat meddelande som berättar att en kontantkortskund söker personen, samt informeras om samtalets kostnad - därefter ges möjlighet till att acceptera eller neka samtalet.

För de användare som ringer med Collect Call och väljer att själva betala för samtalet vid ett senare tillfälle, notifieras aldrig mottagaren om att det är ett Collect Call - mottagaren tror att du ringer som vanligt från din mobiltelefon.