AllTele agerar på en mycket konkurrensutsatt marknad. Bolaget får sin största del intäkter från bredbandskunder. Den svenska marknaden för bredband domineras av Telia, Telenor, ComHem och Tele2. Övriga operatörer, däribland AllTele, har en andel på ungefär 15 procent att dela på.

Då AllTeles främsta tillväxtstrategi är att förvärva, är det på denna mindre marknadsdel som de kan aktivt öka sin marknadsandel. I och med konsolideringen mellan de mindre aktörerna kommer förvärvskandidaterna att minska framöver.

Det är därför mycket möjligt att AllTele inom några år kommer börja titta på förvärv utanför Sverige. Det är inte heller speciellt osannolikt att AllTele själv skulle bli uppköpta. 

Till exempel är Mark Hauschildt den största ägaren i AllTele, med en ägarandel på 15,7 procent. Han är även ensamägare och VD i det internationella bolaget Universal Telecom.