Mobiloperatören 3 lanserar en lättanvänd mobilväxel för små företag. Med 3Växel Start får även mindre företag med upptill 20 anställda enkelt tillgång till funktioner såsom fasta och mobila nummer till de anställda, samt växelnummer för företaget som kan besvaras av alla medarbetare.

3 lanserar 3Växel Start som ett komplement till sina existerande företagslösningar för större bolag och organisationer. Den nya mobila växeln fungerar med alla 3s företagsmobiler bland andra Blackberry Bold, iPhone 3GS och HTC Magic. En mobil växel kräver ingen fysisk installation av hårdvara på företaget, eftersom all funktionalitet finns i mobilnätet.


- Vi ser en ökad efterfrågan från mindre företag, som i dagsläget inte har någon telefonväxel alls, och behöver ett "startpaket" med mobilväxelns funktionalitet, säger Nicholas Högberg, vice vd på 3. 3 är ett entreprenörsdrivet företag och vi vet hur viktigt det är att kunna utnyttja den teknik som finns för att uppnå konkurrensfördelar - med 3Växel Start får även små företag tillgång till de viktigaste växelfunktionaliteterna.

Växeltjänsten är ett snabbt och enkelt sätt för mindre företag att säkra växelfunktionalitet till företaget. Företagssvar, kortnummer, kösystem och vidarekoppling av samtal är inkluderat i lösningen. Uppstarts- och månadskostnaderna för 3Växel Start är konkurrenskraftiga på marknaden, och företagens telefonikostnader sänks ytterligare eftersom de anställda ringer gratis inom företaget. Företagens befintliga telefonnummer (fasta som mobila) kan behållas. Om man väljer helt nya fasta- och mobilnummer är uppstartstiden för den nya växellösningen endast tre arbetsdagar.

En färsk undersökning genomförd av Mistat på uppdrag av 3 visar att 57 procent av de tillfrågade företagen som redan använder mobil växel i sin verksamhet upplever att det blivit "mycket enklare" eller "enklare". Den visar också att de företag som hittills har bytt till en mobil lösning är mycket nöjda med den - nära 80 procent säger att de kan rekommendera andra företag att byta. Undersökningen visar även att nära hälften av de tillfrågade företagen planerar att skaffa en mobil växel inom fem år.

- Det finns idag drygt 200 000 företag i den här storleken i Sverige och troligen spenderar var och ett av dessa tusentals kronor årligen på telefoni i onödan. Nu finns en lättanvänd mobil växellösning även för mindre företag så att de enkelt kan sänka sina kostnader samtidigt som de ökar sin tillgänglighet, rörelsefrihet och kontroll i verksamheten, säger Nicholas Högberg.

Mobiloperatören Tre's mobilväxel konkurrerar med Sting Networks mobilväxel. Fördelen med en mobilväxel från Sting Networks eller liknande operatör är att de alternativen är mer integrerade och tillhandahåller fler funktioner. Priserna till utlandet brukar vanligtvis också vara betydligt lägre hos företag som inte är mobiloperatörer.