Laddning av kontantkort och betalningar med mobil
- Seamless har systemen

Kontantkortsladdning för mobiltelefoner

Seamless gör det lätt för konsumenter att ladda sina kontantkort där de befinner, på internet och i verkligheten. Programvaruplattformen ERS 360° är navet som länkar mobiloperatörer med detaljhandelskedjor, banker, internetportaler mm. för att ge användarna ett stort urval av laddningsställen. Med ERS 360° och en applikation i mobilen kan människor skicka samtalstid mellan mobiler för att dela med familj och vänner. Det är också möjligt för vem som helst att använda mobilen för återförsäljning av samtalstid.

Betala med mobiltelefon, M-handel

Att betala för nedladdning av musik, spel, ringsignaler mm för användning i telefonen är något de flesta har gjort. Mobilen används mer och mer också för att betala för kollektivtrafik, resor, evenemang, parkering och andra tjänster. I några länder används Seamless produkt ERS 360° framgångsrikt för så kallad M-handel, där telefonen används som betalningsmedel istället för kontanter eller kreditkort. Att skicka pengar med hjälp av mobilen kommer snart vara något alla gör, speciellt i länder där infrastrukturen för internet är svag.

ERS 360° stödjer en mängd olika tekniker för laddning och betalning i en extremt skalbar lösning med högsta säkerhet.

Ett paradigmskifte som får marknader att explodera

Tidigare genererades mobiloperatörernas vinst från högkonsumerande abonnenter. Idag kan den skapas genom att ha mängder med abbonenter som gör många små laddningar. Därmed skapas förutsättningar för människor med små, dagliga inkomster att kunna ladda sin telefon. Genom ERS 360° kan konsumenter erbjudas laddningar i låga och valfria valörer, återförsäljare kan använda en mobil som terminal och mobiloperatörerna kan expandera sitt nätverk av återförsäljare snabbt. Människor på marknader som förr ansågs omöjliga att få vinstgivande ges möjligheten att använda en mobiltelefon.

Det här skiftet i tillgänglighet och teknologi har fått marknaderna i ett antal länder att formligen explodera.

Global marknad

Seamless kunder är mobiloperatörer, banker, butikskedjor och distributörer av kontantkort över hela världen. Systemet ERS 360° för påfyllning av kontantkort och M-handel är installerat hos mer än 40 operatörer i 15 länder på fyra kontinenter. Förutom huvudkontoret med produktutveckling och support är Seamless etablerat nära våra stora marknader med försäljningskontor i Mumbai, Indien och Johannesburg, Syfafrika.

Seamless är Global Partner till både Ericsson och Sagem-Orga och samarbetar med dem för att ge mobiloperatörer i olika länder den optimala lösningen för kontantkortsladdning och betalningar via mobiltelefon. Seamless startades 2001 och handlas på OMX First North sedan 30 maj 2006.