Marknaden för IP-telefoni och bredbandsbaserad telekommunikation

Utbyggnaden av bredband fortgår i ett högt tempo och flera länder har nu mer trafik i sina bredbandsnät än i de traditionella kopparnäten. Den digitala tekniken i bredbandsbaserad telekommunikation medför uppenbara fördelar för användaren genom lägre priser, ökad funktionalitet och inte minst integration av olika tjänster.

Utbyggnaden och tillgängligheten till bredband är alltså en av de viktiga drivkrafterna för att utveckla marknaden för IP-telefoni eller VoIP.

Man kan också notera att privatpersoner är pionjärerna inom IP-telefoni och en förklaring är att man som privatperson lätt kan byta operatör och inte hindras av tidigare investeringar i egen teknik. För företagen är fördelarna med IP-telefoni uppenbara men i tider med global finanskris och en allmänt osäker konjunktur är det förståeligt att man avvaktar med investeringar i ny teknik samtidigt som man kanske också har långsiktiga avtal med någon teleoperatör eller gjort egna investeringar i växlar och telekommunikationsnät.

Sammantaget är dock alla oberoende analytiker överens om att ett paradigmskifte kommer inom de närmaste fem åren. Till exempel anger TeleGeography Research att IP-telefonimarknaden i Europa kommer att omsätta ca 5 Billioner EUR redan år 2010.

Precis som var fallet med genombrottet för Internet har de skandinaviska länderna rätt infrastruktur som underlättar övergången till bredbandsbaserade tjänster. Sverige och Norge hade länge världens högsta penetration av bredband och PC – båda faktorerna viktiga för att driva marknaden.

Sveriges och Norges näringsliv präglas också av ett förhållandevis stort antal små och medelstora företag. Dessa företag är idealiska kunder för IP-telefoni då investeringen är förhållandevis liten och företaget kan växa utan att behöva göra stora tilläggsinvesteringar.

Den stora frågan är när de etablerade telekomföretagen överger de investeringar som gjorts i de traditionella telekommunikationsnäten och på allvar börjar rulla ut IP-baserade tjänster över bredband. Vi ser visserligen redan idag kombinationserbjudanden mot privatmarknaden där man erbjuder telefoni, television och Internet i ett paket men aktiviteterna mot näringslivet är fortfarande blygsamma.