Kommunicera rätt på Facebook

Det gäller att veta skillnaden på privat och publikt meddelande när man kommunicerar på Facebook!